picture

Cestovní ruch

Cestovní ruch a turismus Bc.

Ekonomika a řízení služeb - Cestovní ruch Ing.

Neztrácej čas a

Podej přihlášku ico ico

Pracovní pozice, ve kterých se mohou absolventi cestovního ruchu uplatnit

 • Delegát, Průvodce
 • Majitel cestovní agentůry
 • Produktový manažer v cestovním ruchu
 • Marketingový specialista v cestovním ruchu
 • Travel designer

CO nabízí studium programu cestovní ruch

Připrav se na práci v oblasti cestovního ruchu – teoreticky i prakticky. Tento bakalářský studijní program ti poskytne vynikající znalosti pro práci v podnikové sféře a pomůže ti najít uplatnění v cestovních kancelářích, v managementu hotelů či restaurací, a rovněž na manažerských pozicích větších podniků.

pictogram

Management hotelu a restaurace

Nauč se zajistit plynulý chod celého hotelu – ubytovací části, restaurace i technického úseku.

pictogram

Podnikání v oblasti turismu

Chceš si založit vlastní cestovní agenturu nebo kancelář? Zjisti, co všechno to obnáší.

pictogram

Dovednosti průvodce

Rozvíjej své komunikační dovednosti a nauč se poutavě vyprávět o oblíbených památkách a lokalitách.

pictogram

Základy podnikové ekonomiky

Získej přehled o fungování podniků a seznam se s jejich ekonomikou.

pictogram

Marketing

Jak zaujmout a oslovit zákazníka? Správná marketingová kampaň je klíčovou součástí hotelového byznysu.

pictogram

Cenové strategie

Jak nastavit cenu tak, aby pokryla veškeré provozní náklady a přinesla zisk?

Jaký můžeme očekávat vývoj v Cestovním ruchu?

Po uplynulých pandemických letech je a bude opět velký hlad po cestování. Dochází k výraznému rozvoji cestovního ruchu a k obnovení všech služeb cestovního ruchu - dopravy, ubytovacích a stravovacích služeb, služeb cestovních kanceláří a agentur. Cestovní ruch nikdy nezanikne. Změní se forma poskytování služeb a vzniknou nové produkty. Služby v cestovním ruchu se budou přesunovat do virtuálního prostoru – digitalizace nabídek, poptávek. Rozšíří se trend rozvoje udržitelného cestovního ruchu o možnosti poskytování produktů šetrných k přírodě a přírodnímu prostředí (agroturistika, ekoturistika, pěší turistika, hipoturistika, geoturistika). Stárnoucí obyvatelstvo bude požadovat služby cestovního ruchu zaměřené na regeneraci, zotavení se z nemocí apod.. Bude růst poptávka po službách zdravotního cestovního ruchu (lázeňství, wellness, rekondiční pobyty).

Jaký titul získám ?

pictogram

Chceš studovat cestovní ruch? Sníš o práci manažera v cestovní kanceláři, hotelu nebo restauraci? Studuj program, který tě bude bavit!

 • Délka studia 6 semestrů (3 akademické roky)
 • Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce
 • Výuka probíhá formou přednášek, cvičení a odborných praxí v organizacích
 • Absolventi získají akademický titul Bc.

Zobrazit studijní plán

pictogram

Jsi bakalář a chceš se dále věnovat oblasti cestovního ruchu? Navazující magisterské studium ti pomůže dále rozvinout tvé schopnosti.

 • Délka studia 4 semestry (2 akademické roky)
 • Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce
 • Výuka probíhá formou přednášek, cvičení a odborných praxí v organizacích
 • Absolventi získají akademický titul Ing.

Zobrazit studijní plán

Kde se uplatním ?

Jako Bc.

Absolvent studijního programu cestovní ruch najde uplatnění v oblasti cestovního ruchu, bude schopen vykonávat střední manažerské funkce v podnicích destinačního managementu, v ubytovacích a stravovacích službách, v hotelovém managementu a marketingu, ve veřejné správě, v cestovních kancelářích a agenturách a v dopravních službách (včetně neziskového sektoru). Díky všeobecně zaměřeným předmětům se může ucházet o zaměstnání také ve všech sférách mezinárodního obchodu.

Jako Ing.

Studijní program umožní absolventům vykonávat manažerské činnosti na úrovni středního či vyššího managementu v soukromém i veřejném sektoru. Součástí magisterského studijního programu Ekonomika a řízení služeb - Cestovní ruch (v prezenční formě) je šestitýdenní povinná odborná praxe, která slouží také jako podklad pro diplomovou práci. Studenti si osvojí praktické dovednosti a metodiku profesní činnosti v celé šíři managementu služeb a budou připraveni působit jak v České republice, tak i v celé Evropské unii a třetích zemích.

ico
ico
ico
ico

Jakou formou budu studovat ?

Prezenční

pictogram
 • Prezenční forma studia je vhodná pro studenty navazující na středoškolské studium a zároveň i pro studenty pracující na částečný úvazek nebo s flexibilní pracovní dobou.
 • Výuka probíhá ve všední dny.
 • Během studia je možné získat zkušenosti z odborné praxe. Studenti se mohou zúčastnit mezinárodního výměnného programu Erasmus.

Kombinovaná

pictogram
 • Kombinovaná forma studia je určena lidem, kteří chtějí získat vysokoškolské vzdělání studiem při zaměstnání.
 • Bloková výuka probíhá v pěti víkendových bězích za semestr. Zpravidla začíná v pátek odpoledne a pokračuje v sobotu.
 • Povinnou praxi a téma své závěrečné práce (Bc., Ing.) můžeš spojit se svým zaměstnáním.

Kde můžu studovat ?

Cestovní ruch můžeš studovat v centru Prahy na Spálené ulici na Panevropské univerzitě – soukromé škole s dvacetiletou tradicí.

map

Chci se přihlásit ke studiu

ico
 • Přihlášky ke studiu do letního semestru (únor 2024) si můžete podávat od 1.12.2023 – 28.2.2024
 • Přihlášky ke studiu do zimního semestru (září 2024) si můžete podávat od 1.12.2023 – 30.9.2024.
 • Přihlášku můžeš podat ZDE

Cestovní ruch a turismus Bc.

Délka studia: 3 roky

Absolvent získává titul Bc.

Možnost studia: prezenční i kombinovaná

Výše školného: 56 000,- / rok nebo 30 800,- / semestr

Podej přihlášku na bc. ico ico

Ekonomika a řízení služeb - Cestovní ruch Ing.

Délka studia: 2 roky

Absolvent získává titul Ing.

Možnost studia: prezenční i kombinovaná

Výše školného: 60 600,- / rok nebo 33 330,- / semestr

Podej přihlášku na ing. ico ico

Proč cestovní ruch ?

 • Získáš dovednosti a schopnost podnikat v odvětví cestovního ruchu
 • Máš možnost získat také profesní kvalifikaci Průvodce cestovního ruchu v doplňkovém profesním kurzu, zaměřeném na průvodcovskou činnost
 • Můžeš cestovat a poznávat různé oblasti světa (od pólu k pólu)
 • Můžeš prezentovat nabídky atraktivních destinací cestovního ruchu na výstavách a veletrzích po celém světě
 • Navážeš nové kontakty a seznámíš se s cizími kulturami
pictogram

V ČEM JSME JINÍ NEŽ PODOBNĚ ZAMĚŘENÉ STUDIJNÍ PROGRAMY?

 • Nabízíme vše na jednom místě – cestovní ruch i leteckou dopravu vyučujeme na jedné škole
 • Provázanost s praxí – v rámci vyučovaných předmětů přednášejí i lidé s bohatými zkušenostmi z cestovních kanceláří, ubytovacích a stravovacích služeb, dopravy apod.
 • Výborná dopravní dostupnost – Vysoká škola obchodní je situovaná v centru Prahy
 • Moderní metody i formy výuky

Co je nového v programu cestovní ruch ?

 • Nabízíme předměty dle aktuálních trendů vývoje cestovního ruchu (např. Gastronomy Tourism, Sport Tourism, Literary and Film Induced Tourism, Luxury Tourism, nebo Management udržitelného rozvoje cestovního ruchu)

Podívejte se na další studijní programy, které nabízíme