picture

Cestovní ruch

Cestovní ruch a turismus Bc.

Ekonomika a řízení služeb - Cestovní ruch Ing.

Neztrácej čas a

Podej přihlášku ico ico

CO nabízí studium programu cestovní ruch

Připrav se na práci v oblasti cestovního ruchu – teoreticky i prakticky. Tento bakalářský studijní program ti poskytne vynikající znalosti pro práci v podnikové sféře a pomůže ti najít uplatnění v cestovních kancelářích, v managementu hotelů či restaurací, a rovněž na manažerských pozicích větších podniků.

pictogram

Management hotelu a restaurace

Nauč se zajistit plynulý chod celého hotelu – ubytovací části, restaurace i technického úseku.

pictogram

Podnikání v oblasti turismu

Chceš si založit vlastní cestovní agenturu nebo kancelář? Zjisti, co všechno to obnáší.

pictogram

Dovednosti průvodce

Rozvíjej své komunikační dovednosti a nauč se poutavě vyprávět o oblíbených památkách a lokalitách.

pictogram

Základy podnikové ekonomiky

Získej přehled o fungování podniků a seznam se s jejich ekonomikou.

pictogram

Marketing

Jak zaujmout a oslovit zákazníka? Správná marketingová kampaň je klíčovou součástí hotelového byznysu.

pictogram

Cenové strategie

Jak nastavit cenu tak, aby pokryla veškeré provozní náklady a přinesla zisk?

Jaký můžeme očekávat vývoj v Cestovním ruchu?

I přes stávající pandemickou situaci je a bude velký hlad po cestování. Po Covid pandémii opět dojde k prudkému rozvoji cestovného ruchu a k obnovení všech služeb cestovního ruchu - dopravy, ubytovacích a stravovacích služeb, služeb cestovních kanceláří a agentur. Cestovní ruch nikdy nezanikne. Změní se forma poskytování služeb a vzniknou nové produkty. Služby v cestovním ruchu se budou přesunovat do virtuálního prostoru – digitalizace nabídek, poptávek. Rozšíří se trend rozvoje udržitelného cestovního ruchu (zeleného cestovního ruchu), který je šetrný k přírodě. Rozšíří se možnosti poskytování služeb cestovního ruchu šetrných k přírodě a přírodnímu prostředí (agroturistika, ekoturistika, pěší turistika, hipoturistika, geoturistika). Stárnoucí obyvatelstvo bude požadovat služby cestovního ruchu zaměřené na regeneraci, zotavení se z nemocí apod.. Bude růst poptávka po službách zdravotního cestovního ruchu (lázeňství, wellness, rekondiční pobyty).

Jaký titul získám ?

pictogram

Chceš studovat cestovní ruch? Sníš o práci manažera v cestovní kanceláři, hotelu nebo restauraci? Studuj program, který tě bude bavit!

 • Délka studia 6 semestrů (3 akademické roky)
 • Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce
 • Výuka probíhá formou přednášek, cvičení a odborných praxí v organizacích
 • Absolventi získají akademický titul Bc.

Zobrazit studijní plán

pictogram

Jsi bakalář a chceš se dále věnovat oblasti cestovního ruchu? Navazující magisterské studium ti pomůže dále rozvinout tvé schopnosti.

 • Délka studia 4 semestry (2 akademické roky)
 • Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce
 • Výuka probíhá formou přednášek, cvičení a odborných praxí v organizacích
 • Absolventi získají akademický titul Ing.

Zobrazit studijní plán

Kde se uplatním ?

Jako Bc.

Absolvent studijního programu cestovní ruch najde uplatnění v oblasti cestovního ruchu, bude schopen vykonávat střední manažerské funkce v podnicích destinačního managementu, v ubytovacích a stravovacích službách, v hotelovém managementu a marketingu, ve veřejné správě, v cestovních kancelářích a agenturách a v dopravních službách (včetně neziskového sektoru). Díky všeobecně zaměřeným předmětům se může ucházet o zaměstnání také ve všech sférách mezinárodního obchodu.

Jako Ing.

Studijní program umožní absolventům vykonávat manažerské činnosti na úrovni středního či vyššího managementu v soukromém i veřejném sektoru. Součástí magisterského studijního programu Ekonomika a řízení služeb - Cestovní ruch (v prezenční formě) je šestitýdenní povinná odborná praxe, která slouží také jako podklad pro diplomovou práci. Studenti si osvojí praktické dovednosti a metodiku profesní činnosti v celé šíři managementu služeb a budou připraveni působit jak v České republice, tak i v celé Evropské unii a třetích zemích.

ico
ico
ico
ico

Jakou formou budu studovat ?

Prezenční

pictogram
 • Prezenční forma studia je vhodná pro studenty navazující na středoškolské studium a zároveň i pro studenty pracující na částečný úvazek nebo s flexibilní pracovní dobou.
 • Výuka probíhá ve všední dny.
 • Během studia je možné získat zkušenosti z odborné praxe. Studenti se mohou zúčastnit mezinárodního výměnného programu Erasmus.

Kombinovaná

pictogram
 • Kombinovaná forma studia je určena lidem, kteří chtějí získat vysokoškolské vzdělání studiem při zaměstnání.
 • Bloková výuka probíhá v pěti víkendových bězích za semestr. Zpravidla začíná v pátek odpoledne a pokračuje v sobotu.
 • Povinnou praxi a téma své závěrečné práce (Bc., Ing.) můžeš spojit se svým zaměstnáním.

Kde můžu studovat ?

Cestovní ruch můžeš studovat v centru Prahy na Spálené ulici na Vysoké škole obchodní – soukromé škole s dvacetiletou tradicí.

map

Chci se přihlásit ke studiu

ico
 • Přihlášku ke studiu do zimního semestru (září 2021) si můžeš podat do 30. 9. 2021.
 • Přihlášku můžeš podat ZDE

Cestovní ruch a turismus Bc.

Délka studia: 3 roky

Absolvent získává titul Bc.

Možnost studia: prezenční i kombinovaná

Výše školného: 24.900 Kč / semestr

Podej přihlášku na bc. ico ico

Ekonomika a řízení služeb - Cestovní ruch Ing.

Délka studia: 2 roky

Absolvent získává titul Ing.

Možnost studia: prezenční i kombinovaná

Výše školného: 27.900 Kč/semestr

Podej přihlášku na ing. ico ico

Proč cestovní ruch ?

 • Získáš dovednosti a schopnost podnikat v odvětví cestovního ruchu
 • Máš možnost získat také profesní kvalifikaci Průvodce cestovního ruchu v doplňkovém profesním kurzu, zaměřeném na průvodcovskou činnost
 • Můžeš cestovat a poznávat různé oblasti světa (od pólu k pólu)
 • Můžeš prezentovat nabídky atraktivních destinací cestovního ruchu na výstavách a veletrzích po celém světě
 • Navážeš nové kontakty a seznámíš se s cizími kulturami
pictogram

V ČEM JSME JINÍ NEŽ PODOBNĚ ZAMĚŘENÉ STUDIJNÍ PROGRAMY?

 • Nabízíme vše na jednom místě – cestovní ruch i leteckou dopravu vyučujeme na jedné škole
 • Provázanost s praxí – v rámci vyučovaných předmětů přednášejí i lidé s bohatými zkušenostmi z cestovních kanceláří, ubytovacích a stravovacích služeb, dopravy apod.
 • Výborná dopravní dostupnost – Vysoká škola obchodní je situovaná v centru Prahy
 • Moderní metody i formy výuky

Co je nového v programu cestovní ruch ?

 • Nabízíme předměty dle aktuálních trendů vývoje cestovního ruchu (např. Gastronomy Tourism, Sport Tourism, Literary and Film Induced Tourism, Luxury Tourism, nebo Management udržitelného rozvoje cestovního ruchu)